Friday 24 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – ÔN TẬP CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 3 – GIỜ PHÚT, NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC, BỐC BI  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG

No comments: