Wednesday 20 September 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024


Tuyển tập 2 đề trắc nghiệm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 2 năm 2023 - 2024. Các bậc PH và thầy cô có thể tải tài liệu tại đây:
https://www.toaniq.com/de-on-thi-trang-nguyen-tieng-viet-lop-2-vong-2-nam-2023-2024/
Link xem trực tiếp:
https://www.youtube.com/watch?v=R85_d-446ms

No comments: