Friday 8 September 2023

Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng)


Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - 2024 (có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 5 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 5 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: https://www.toaniq.com/de-on-thi-viol... - Violympic TV lớp 2:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 2 ...   - Violympic TV lớp 3:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 ...   - Violympic TV lớp 4:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 ...   - Violympic TV lớp 5:    • Đề ôn thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 ...   *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

No comments: