Wednesday 20 September 2023

Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 có hướng dẫn giải

 Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 có hướng dẫn giải. Liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Bộ đề luyện thi Toán quốc tế TIMO lớp 1-2-3-4-5 năm 2023 - 2024 (Vòng loại và Chung kết quốc gia):

- Lớp 1: https://www.toaniq.com/de-on-thi-toan-timo-lop-1-vong-chung-ket-quoc-gia-co-huong-dan/

- Lớp 2: https://www.toaniq.com/olympic-toan-quoc-te-timo-lop-2-theo-5-chuyen-de-trong-diem/

- Lớp 3: https://www.toaniq.com/de-on-thi-toan-timo-lop-3-vong-chung-ket-quoc-gia-co-huong-dan/

- Lớp 4: https://www.toaniq.com/boi-duong-on-thi-toan-quoc-te-timo-lop-4-theo-5-chuyen-de/

- Lớp 5: https://www.toaniq.com/boi-duong-toan-quoc-te-timo-lop-5-theo-5-chuyen-de-trong-diem/

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu trực tiếp cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: