Tuesday 5 September 2023

Tuyển tập 5 chủ đề bổ trợ kiến thức Luyện Từ và Câu lớp 2 theo SGK mới


Tuyển tập 5 chủ đề bổ trợ kiến thức Luyện Từ và Câu lớp 2 theo SGK mới (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Tiếng Việt lớp 2 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC CHỦ ĐỀ 1: TỪ LOẠI TỪ, TỪ CHỈ SỰ VẬT, TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM CHỦ ĐỀ 2: CÁC KIỂU CÂU CHỦ ĐỀ 3: DẤU CÂU CHỦ ĐỀ 4: TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA CHỦ ĐỀ 5: MỞ RỘNG VỐN TỪ

No comments: