Wednesday 31 January 2024

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm năm nay


Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm năm nay (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 2 - VIOLYMPIC Toán 2 ôn thi cho vòng cấp Quận/ Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024:  Chủ điểm 1: Cấu tạo số đến 100  Chủ điểm 2: So sánh các số đến 100  Chủ điểm 3: Các bài toán cấu tạo số  Chủ điểm 4: Bảng nhân 2  Chủ điểm 5: Bảng nhân 5  Chủ điểm 6: Kết hợp phép tính. Lập phép tính tính đúng (Phép nhân)  Chủ điểm 7: Điểm, đoạn thẳng  Chủ điểm 8: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng  Chủ điểm 9: Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc  Chủ điểm 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100  (Các số có chữ số tận cùng là 6; 7; 8; 9 cộng với một số)  Chủ điểm 11: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100  (Các số có chữ số tận cùng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trừ đi một số)  Chủ điểm 12: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng.  Bốn mùa  Sông biển  Cây cối  Mở rộng vốn từ gia đình  Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình  Câu giới thiệu  Câu nêu hoạt động  Câu nêu đặc điểm  Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị  Đáp lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị  Gọi điện  Viết tin nhắn  Chủ điểm 1: Addition up to 100  Chủ điểm 2: Subtract up to 100

Tuesday 30 January 2024

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án)


Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 3 - VIOLYMPIC Toán 3 ôn thi cho vòng cấp Quận/ Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024:  Chủ điểm 1: Điểm ở giữa  Chủ điểm 2: Trung điểm của đoạn thẳng  Chủ điểm 3: Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn  Chủ điểm 4: Các số có bốn chữ số. Số 10 000  Chủ điểm 5: So sánh các số trong phạm vi 10 000  Chủ điểm 6: Phép cộng trong phạm vi 10 000  Chủ điểm 7: Phép trừ trong phạm vi 10 000  Thiên nhiên tươi đẹp  Gắn kết yêu thương  Quà tặng cuộc sống  Từ so sánh  Sự vật so sánh  Đặc điểm so sánh  Ôn tập câu “Ai là gì?”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”  Ôn tập câu “Ở đâu?”, “Vì sao?”, “Khi nào?”  Ôn tập câu “Như thế nào?”, “Để làm gì?”, “Bằng gì?”  Điền vào tờ giấy in sẵn/ điện báo  Viết thông báo hay bảng tin ngắn.  Chủ điểm 1: Point between two points, midpoint of line segment  Chủ điểm 2: Center, radius diameter of a circle  Chủ điểm 3: Perimeter of triangle, quadrilateral

Wednesday 24 January 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 12 chủ điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 12 chủ đề trọng điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán TV - Toán Tiếng Anh lớp 5 ôn thi Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC ÔN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024 (VÒNG 8):  CHỦ ĐỀ 1 – CÁC BÀI SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH TAM GIÁC. CHU VI, DIỆN TÍCH TAM GIÁC  CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH THANG. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH THANG  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH TRÒN. CHU VI, DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN  CHỦ ĐỀ 5 – CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHÁC  CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH HỘP CHỮ NHẬT; HÌNH LẬP PHƯƠNG. DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN, THỂ TÍCH  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.  CHỦ ĐỀ 8 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM.  CHỦ ĐỀ 9 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.  CHỦ ĐỀ 10 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 11 – TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 12 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ, TỔNG VÀ HIỆU, HIỆU HAI SỐ

Tuesday 23 January 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 7 chủ điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán TV - Toán Tiếng Anh lớp 4 ôn thi Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC ÔN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024 (VÒNG 8):  CHỦ ĐỀ 1 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT.  CHỦ ĐỀ 2 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 3 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X,  TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 4 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 5 - TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 6 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 7 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Monday 22 January 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 10 chủ điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 10 chủ đề trọng điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 9 chủ điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 9 chủ đề trọng điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Mỗi đề có 30 câu hỏi và hướng dẫn giải.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 8 chủ điểm


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 8 chủ đề trọng điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Sunday 14 January 2024

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 11 chủ điểm


Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 11 chủ điểm (Thi Hương). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 2 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 (Thi Hương)


Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 13 chủ điểm (Thi Hương). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 3 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Tuesday 9 January 2024

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 (Vòng 6 - Thi Hương năm nay)


Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 (Vòng 6 - Thi Hương năm nay). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 1 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

CUNG CẤP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN – TOÁN TA – TIẾNG VIỆT LỚP 1 HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 – 2024

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG – HUYỆN NĂM 2023 – 2024 THEO CHỦ ĐIỂM MỚI

TUYỂN TẬP BỘ CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP  QUẬN/ HUYỆN – TỈNH NĂM 2023 - 2024

(Có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 1 VÀ BỘ ĐỀ ÔN TOÁN HKIMO-TIMO-KANGAROO LỚP 1

***

TUYỂN TẬP 9 CHỦ ĐIỂM ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 - 2024

Hỗ trợ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp:

·         Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)

·         Email: Nguyentrangmath@gmail.com

·         Website: www.ToanIQ.com

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1

VÒNG 6 – CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 (THI HƯƠNG)

 

v CHỦ ĐIỂM 1: MỞ RỘNG VỐN TỪ

v CHỦ ĐIỂM 2: CÁC ÂM, VẦN ĐÃ HỌC

v CHỦ ĐIỂM 3: CHÍNH TẢ

v CHỦ ĐIỂM 4: MÔ TẢ THEO TRANH

v CHỦ ĐIỂM 5: ĐỌC HIỂU ĐOẠN VĂN

v CHỦ ĐIỂM 6: CHỌN TỪ THÍCH HỢP

v CHỦ ĐIỂM 7: CAO DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ

v CHỦ ĐIỂM 8: SẮP XẾP LẠI TỪ, CÂU

v CHỦ ĐIỂM 9: GIẢI CÂU ĐỐ


Monday 8 January 2024

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn 14 chủ điểm


Luyện Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 14 chủ điểm (thi Hương). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** NỘI DUNG ÔN THI VÒNG VÒNG 6 THI HƯƠNG CẤP QUẬN - HUYỆN TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2023 - 2024  CHỦ ĐIỂM 1: GIẢI CÂU ĐỐ  CHỦ ĐIỂM 2: CHÍNH TẢ  CHỦ ĐIỂM 3: ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, QUAN HỆ TỪ  CHỦ ĐIỂM 4: CÁC KIỂU CÂU, CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP, LIÊN KẾT CÂU.  CHỦ ĐIỂM 5: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT  CHỦ ĐIỂM 6: TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA, TỪ NHIỀU NGHĨA  CHỦ ĐIỂM 7: BÀI TẬP PHẦN TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU ĐOẠN THƠ, ĐOẠN VĂN  CHỦ ĐIỂM 8: TỪ ĐƠN, TỪ PHỨC, TỪ LÁY, TỪ GHÉP  CHỦ ĐIỂM 9: CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ  CHỦ ĐIỂM 10: CHỌN TỪ THÍCH HỢP  CHỦ ĐIỂM 11: TRẠNG NGỮ, CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ  CHỦ ĐIỂM 12: MỞ RỘNG VỐN TỪ  CHỦ ĐIỂM 13: CẶP TỪ HÔ ỨNG  CHỦ ĐIỂM 14: SẮP XẾP LẠI TỪ, CÂU ĐỂ ĐƯỢC TỪ ĐÚNG, CÂU ĐÚNG.

Friday 5 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm


Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU THẦY THÍCH: 0919.281.916 (ZALO) – CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO)

Lớp 7

Chủ đề

Chủ điểm

Toán

Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ

Bài toán tìm đại lượng chưa biết

Ôn tập số hữu tỉ

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Tính, so sánh giá trị biểu thức luỹ thừa

Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức luỹ thừa

Phối hợp thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa số hữu tỉ

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học

Số thực. Trục số thực

Khái niệm số thực và trục số thực

So sánh các số thực

Giá trị tuyệt đối của số thực. Tính, so sánh giá trị biểu thức

Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Góc ở vị trí đặc biệt

Tia phân giác của một góc

Ôn tập góc và đường thẳng song song

Ôn tập về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Ôn tập về tính chất hai đường thẳng song song

Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Thursday 4 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024.

LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU THẦY THÍCH: 0919.281.916 (ZALO) – CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO)

Lớp 6

Chủ đề

Chủ điểm

Toán

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

So sánh hai lũy thừa

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tìm số mũ chưa biết của một lũy thừa

Nâng cao: Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ

Thứ tự thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính theo thứ tự cho trước

Tìm số chưa biết (Thứ tự thực hiện phép tính)

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra TNST

Nhận biết số nguyên tố, hợp số

Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng

Ước chung lớn nhất

Tìm ước chung và ước chung lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm ước chung lớn nhất

Bội chung nhỏ nhất

Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất

Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu

Tính chất phép cộng các số nguyên

Tính tổng nhiều số nguyên cho trước

Tính hợp lý (Tính chất phép cộng các số nguyên)

Phép trừ số nguyên

Thực hiện phép trừ các số nguyên

Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên


Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Wednesday 3 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm


Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).