Wednesday 31 January 2024

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm năm nay


Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm năm nay (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 2 - VIOLYMPIC Toán 2 ôn thi cho vòng cấp Quận/ Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024:  Chủ điểm 1: Cấu tạo số đến 100  Chủ điểm 2: So sánh các số đến 100  Chủ điểm 3: Các bài toán cấu tạo số  Chủ điểm 4: Bảng nhân 2  Chủ điểm 5: Bảng nhân 5  Chủ điểm 6: Kết hợp phép tính. Lập phép tính tính đúng (Phép nhân)  Chủ điểm 7: Điểm, đoạn thẳng  Chủ điểm 8: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng  Chủ điểm 9: Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc  Chủ điểm 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100  (Các số có chữ số tận cùng là 6; 7; 8; 9 cộng với một số)  Chủ điểm 11: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100  (Các số có chữ số tận cùng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trừ đi một số)  Chủ điểm 12: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng.  Bốn mùa  Sông biển  Cây cối  Mở rộng vốn từ gia đình  Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình  Câu giới thiệu  Câu nêu hoạt động  Câu nêu đặc điểm  Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị  Đáp lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị  Gọi điện  Viết tin nhắn  Chủ điểm 1: Addition up to 100  Chủ điểm 2: Subtract up to 100

No comments: