Thursday 4 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024.

LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU THẦY THÍCH: 0919.281.916 (ZALO) – CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO)

Lớp 6

Chủ đề

Chủ điểm

Toán

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

So sánh hai lũy thừa

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Tìm số mũ chưa biết của một lũy thừa

Nâng cao: Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ

Thứ tự thực hiện phép tính

Thực hiện phép tính theo thứ tự cho trước

Tìm số chưa biết (Thứ tự thực hiện phép tính)

Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra TNST

Nhận biết số nguyên tố, hợp số

Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng

Ước chung lớn nhất

Tìm ước chung và ước chung lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm ước chung lớn nhất

Bội chung nhỏ nhất

Tìm bội chung và bội chung nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất

Cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên cùng dấu

Thực hiện phép cộng hai số nguyên khác dấu

Tính chất phép cộng các số nguyên

Tính tổng nhiều số nguyên cho trước

Tính hợp lý (Tính chất phép cộng các số nguyên)

Phép trừ số nguyên

Thực hiện phép trừ các số nguyên

Tìm số chưa biết trong phép trừ số nguyên


No comments: