Tuesday 30 January 2024

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án)


Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 3 - VIOLYMPIC Toán 3 ôn thi cho vòng cấp Quận/ Huyện năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 - 2024:  Chủ điểm 1: Điểm ở giữa  Chủ điểm 2: Trung điểm của đoạn thẳng  Chủ điểm 3: Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn  Chủ điểm 4: Các số có bốn chữ số. Số 10 000  Chủ điểm 5: So sánh các số trong phạm vi 10 000  Chủ điểm 6: Phép cộng trong phạm vi 10 000  Chủ điểm 7: Phép trừ trong phạm vi 10 000  Thiên nhiên tươi đẹp  Gắn kết yêu thương  Quà tặng cuộc sống  Từ so sánh  Sự vật so sánh  Đặc điểm so sánh  Ôn tập câu “Ai là gì?”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”  Ôn tập câu “Ở đâu?”, “Vì sao?”, “Khi nào?”  Ôn tập câu “Như thế nào?”, “Để làm gì?”, “Bằng gì?”  Điền vào tờ giấy in sẵn/ điện báo  Viết thông báo hay bảng tin ngắn.  Chủ điểm 1: Point between two points, midpoint of line segment  Chủ điểm 2: Center, radius diameter of a circle  Chủ điểm 3: Perimeter of triangle, quadrilateral

No comments: