Monday 8 January 2024

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn 14 chủ điểm


Luyện Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn thi theo 14 chủ điểm (thi Hương). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 5 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** NỘI DUNG ÔN THI VÒNG VÒNG 6 THI HƯƠNG CẤP QUẬN - HUYỆN TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2023 - 2024  CHỦ ĐIỂM 1: GIẢI CÂU ĐỐ  CHỦ ĐIỂM 2: CHÍNH TẢ  CHỦ ĐIỂM 3: ĐẠI TỪ, DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, QUAN HỆ TỪ  CHỦ ĐIỂM 4: CÁC KIỂU CÂU, CÂU ĐƠN, CÂU GHÉP, CÁCH NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP, LIÊN KẾT CÂU.  CHỦ ĐIỂM 5: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT  CHỦ ĐIỂM 6: TỪ ĐỒNG ÂM, TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA, TỪ NHIỀU NGHĨA  CHỦ ĐIỂM 7: BÀI TẬP PHẦN TẬP ĐỌC, ĐỌC HIỂU ĐOẠN THƠ, ĐOẠN VĂN  CHỦ ĐIỂM 8: TỪ ĐƠN, TỪ PHỨC, TỪ LÁY, TỪ GHÉP  CHỦ ĐIỂM 9: CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ  CHỦ ĐIỂM 10: CHỌN TỪ THÍCH HỢP  CHỦ ĐIỂM 11: TRẠNG NGỮ, CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ  CHỦ ĐIỂM 12: MỞ RỘNG VỐN TỪ  CHỦ ĐIỂM 13: CẶP TỪ HÔ ỨNG  CHỦ ĐIỂM 14: SẮP XẾP LẠI TỪ, CÂU ĐỂ ĐƯỢC TỪ ĐÚNG, CÂU ĐÚNG.

No comments: