Monday 4 March 2024

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 theo 8 đề ôn


Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn tập theo 8 đề thi (THI HỘI). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 3 CẤP TỈNH năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** NỘI DUNG ÔN THI VÒNG VÒNG 7 THI HỘI - CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 NĂM 2023 - 2024 BAO GỒM CÓ 8 ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP, ĐA DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP THEO CHỦ ĐIỂM. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

No comments: