Sunday 3 March 2024

Tuyển tập 12 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)


Tuyển tập 12 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án (THI HỘI). Đăng ký tài liệu ôn thi TNTV lớp 1 CẤP TỈNH năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** NỘI DUNG ÔN THI VÒNG VÒNG 7 THI HỘI - CẤP TỈNH TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM 2023 - 2024 BAO GỒM CÓ 12 ĐỀ ÔN THI TỔNG HỢP, ĐA DẠNG CÂU HỎI ÔN TẬP THEO CHỦ ĐIỂM. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

No comments: