Showing posts with label Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh. Show all posts
Showing posts with label Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh. Show all posts

Wednesday 24 April 2024

Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


Đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Vòng chung kết ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 4 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 - 2024: DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 4 MÔN TOÁN CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI • Chủ điểm 1: Ôn tập phép tính với số tự nhiên • Chủ điểm 2: Phép nhân phân số • Chủ điểm 3: Hình thoi • Chủ điểm 4: Đề-xi-mét vuông. Mét vuông. • Chủ điểm 5: Suy luận theo tổ hợp. • Chủ điểm 6: Suy luận theo logic • Chủ điểm 7: Ôn tập hình học và đo lường. • Chủ điểm 8: Tìm phân số của một số. • Chủ điểm 9: Dãy số tự nhiên • Chủ điểm 10: Toán nâng cao về trung bình cộng • Chủ điểm 11: Biểu đồ cột • Chủ điểm 12: Dãy số liệu thống kê. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Tuesday 9 April 2024

Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 4 cấp Tỉnh - VIOLYMPIC Toán 4 ôn thi cho vòng cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ NĂM 2023 - 2024 DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 MÔN TOÁN CẤP TỈNH THÀNH PHỐ: CHỦ ĐỀ 1: PHÉP CHIA  A/ Chia hai số có tận cùng là chữ số 0.  B/ Chia cho số có hai chữ số. CHỦ ĐỀ 2: GIẢI BÀI TOÁN  A/ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị  B/ Bài toán giải bằng ba bước tính. CHỦ ĐỀ 3: TRUNG BÌNH CỘNG  A/ Tìm số trung bình cộng  B/ Bài toán có lời văn về trung bình cộng CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ  A/ Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.  B/ Phép cộng các số có nhiều chữ số.  C/ Phép trừ các số có nhiều chữ số.  D/ Ôn tập phép cộng và phép trừ. CHỦ ĐỀ 5: HÌNH BÌNH HÀNH, HÌNH THOI  A/ Hình bình hành  B/ Hình thoi CHỦ ĐỀ 6: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG  A/ Giây  B/ Yến. Tạ. Tấn  C/ Thế kỉ. DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH THÀNH PHỐ: CHỦ ĐIỂM: DANH TỪ CHUNG – DANH TỪ RIÊNG DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN VIOEDU LỚP 4 MÔN TOÁN TIẾNG ANH CẤP TỈNH THÀNH PHỐ: CHỦ ĐIỂM: Second, century Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh thành phố năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Thursday 23 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 có đáp án - [Đấu trường Toán học 4 cấp Tỉnh]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT I/ Ôn tập các phép tính với số tự nhiên A - Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia B - Ôn tập phép tính cộng trừ C - Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu II/ Ôn tập Hình học A - Ôn tập về góc B - Ôn tập về hình bình hành C - Ôn tập về vị trí của hai đường thẳng III/ Ôn tập Đại lượng và đo đại lượng A - Ôn tập đơn vị đo B - Ôn tập biểu đồ IV/ Các bài toán phân số A - Các bài toán tìm phân số, tìm thành phần phân số B - Các bài toán về phép tính phân số V/ Phép nhân chia phân số A - Các tính chất của phép tính với phân số B - Kết hợp bốn phép tính về phân số TOÁN TIẾNG ANH I/ Division: Divide by 2 or 3 – digit numbers II/ Divisibility rules: Divisibility rules for 3 and 9 III/ Area: dm2, m2, km2 TIẾNG VIỆT: CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ I/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? III/ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?