Showing posts with label Đấu trường Toán học lớp 5 năm 2022 - 2023. Show all posts
Showing posts with label Đấu trường Toán học lớp 5 năm 2022 - 2023. Show all posts

Monday 6 November 2023

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024


Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 (Đấu trường Toán học lớp 5 Vòng 4 sơ loại cấp Trường). Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Saturday 22 April 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trư...


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp TỈNH theo FORM mới năm 2022 - 2023 - [Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh MỚI]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MỚI. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH FORM MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM DƯỚI ĐÂY Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều Tính quãng đường đi được của chuyển động đều Tính thời gian của chuyển động đều Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân Cấu tạo số số thập phân Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ Giới thiệu hình cầu Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu

Wednesday 15 March 2023

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 5 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Đấu trường Toán học 5 cấp Tỉnh). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN TIẾNG ANH PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: http://www.toaniq.com/de-on-thi-vioed... *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC CHỦ ĐIỂM TOÁN TIẾNG ANH 5 WORD PROPLEMS I - PROPORTION WORD PROBLEM II/ AGE WORD PROBLEM

Saturday 4 February 2023

Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề . Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Quận, Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC TOÁN TIẾNG VIỆT A - Phép tính với số thập phân  I/ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  II/ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000  III/ Nhân một số thập phân với một số thập phân B - Tỉ số phần trăm  I/ Tìm tỉ số phần trăm của hai số  II/ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó  III/ Tìm giá trị một số phần trăm của một số C - Hình tam giác  I/ Đặc điểm của hình tam giác  II/ Diện tích hình tam giác TOÁN TIẾNG ANH PERCENT I/ Percent. Convert between percents, fractions and decimal II/ Solving percent problems TIẾNG VIỆT CÁC KIỂU CÂU

Thursday 1 December 2022

Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Đề ôn thi VIOEDU lớp 5)


Ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Đề ôn thi VIOEDU lớp 5). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).