Showing posts with label Đấu trường Toán học lớp 7 năm 2022 - 2023. Show all posts
Showing posts with label Đấu trường Toán học lớp 7 năm 2022 - 2023. Show all posts

Tuesday 9 April 2024

Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm


Đề thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm (Có đáp án). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 7 cấp Tỉnh - VIOLYMPIC Toán 7 ôn thi cho vòng cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH THÀNH PHỐ NĂM 2023 - 2024 DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 MÔN TOÁN CẤP TỈNH THÀNH PHỐ Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn ôn luyện đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh thành phố năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

Friday 5 January 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm


Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo chủ điểm có đáp án (Vòng chung kết). Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

LIÊN HỆ ĐẶT MUA TÀI LIỆU THẦY THÍCH: 0919.281.916 (ZALO) – CÔ TRANG: 0948.228.325 (ZALO)

Lớp 7

Chủ đề

Chủ điểm

Toán

Các phép tính cộng trừ nhân chia số hữu tỉ

Phối hợp các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ

Bài toán tìm đại lượng chưa biết

Ôn tập số hữu tỉ

Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Tính, so sánh giá trị biểu thức luỹ thừa

Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức luỹ thừa

Phối hợp thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa số hữu tỉ

Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học

Số thực. Trục số thực

Khái niệm số thực và trục số thực

So sánh các số thực

Giá trị tuyệt đối của số thực. Tính, so sánh giá trị biểu thức

Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Góc ở vị trí đặc biệt

Tia phân giác của một góc

Ôn tập góc và đường thẳng song song

Ôn tập về dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Ôn tập về tính chất hai đường thẳng song song

Tuesday 7 February 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO 6 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC  Chủ đề 1: Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực  Chủ đề 2: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn và ước lượng  Chủ đề 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực  Chủ đề 4: Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức  Chủ đề 5: Ôn tập về góc và đường thẳng song song  Chủ đề 6: Tổng ba góc trong một tam giác

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề


Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023 theo chủ đề - [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Quận, Huyện]. Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN PHÂN THEO 6 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: Hoctoanthaythich@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHẦN PHỤ LỤC  Chủ đề 1: Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực  Chủ đề 2: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn và ước lượng  Chủ đề 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực  Chủ đề 4: Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức  Chủ đề 5: Ôn tập về góc và đường thẳng song song  Chủ đề 6: Tổng ba góc trong một tam giác

Wednesday 14 December 2022

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 - [Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường]. Đăng ký tài liệu ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).