Showing posts with label Đề thi Toán AMC lớp 3. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Toán AMC lớp 3. Show all posts

Tuesday 10 August 2021

Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải)


Tuyển tập 480 bài toán ôn thi Toán AMC lớp 3, 4 (có hướng dẫn giải) (Australian Mathematics Competition class 3, 4).
Chi tiết tại đây: https://www.toaniq.com/tuyen-tap-480-bai-toan-quoc-te-on-thi-toan-amc-lop-34-co-huong-dan-giai/
Hoặc:
https://www.youtube.com/watch?v=Yur-74gQJ-s TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC LỚP 3 + 4 QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Monday 2 August 2021

Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019


Giải các Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 từ năm 2004 đến năm 2019 (Australian Mathematics Competition). TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 3 + 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com

Saturday 31 July 2021

Giải Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 năm 2019(Australian Ma...


Giải Đề thi toán AMC lớp 3 và lớp 4 năm 2019 (Australian Mathematics Competition 2019). TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ AMC KHỐI 4 + 5 VÀ TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI TOÁN AMC QUA CÁC NĂM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán AMC vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com