Showing posts with label Đề thi Toán TIMO lớp 2. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Toán TIMO lớp 2. Show all posts

Monday 4 October 2021

Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng dẫn)


Tài liệu Ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 2 theo 5 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM (Có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 2 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:  Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật  Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức  Chuyên đề 3: Lý thuyết số  Chuyên đề 4: Hình học  Chuyên đề 5: Tổ hợp