Showing posts with label Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024. Show all posts

Friday 10 November 2023

Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 4 năm 2023 - 2024 mở ngày 8/11/2023


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 3 Vòng 4 năm 2023 - 2024 mở ngày 8/11/2023 (Có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích).

Monday 9 October 2023

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 (CÓ ĐÁP ÁN)


Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 13 CHỦ ĐIỂM (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 theo 13 chủ điểm


Đề ôn thi Trạng nguyên tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 theo 13 chủ điểm (có đáp án). Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).
https://www.youtube.com/watch?v=gSubhDlhChc


Friday 8 September 2023

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-...


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 - 2024 Vòng 1-2-3-4-5-6-7-8-... (Có đáp án). Đăng ký tài liệu Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com