Showing posts with label Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts

Thursday 9 November 2023

Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 năm 2023 - 2024 mở ngày 8/11/2023 có đáp án


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 năm 2023 - 2024 mở ngày 8/11/2023 (Có đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích).

Thursday 31 August 2023

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 từ Vòng 1 - 7 năm 2022 - 2023


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 từ Vòng 1 - 7 năm 2022 - 2023 (Đề chính thức kèm đáp án đúng). Đăng ký tài liệu ôn thi VIOLYMPIC TV LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang) - 0919.281.916 (Zalo - Thầy Thích). Cô Trang cung cấp bộ đề ôn thi Violympic tiếng việt lớp 4 NĂM 2023 – 2024 bao gồm có: Vòng 1 - Vòng 2 - Vòng 3 - Vòng 4 - Vòng 5 - Vòng 6 - Vòng 7 có đáp án chi tiết. Nội dung mẫu các bậc PH và GV xem tại đây: *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com