Showing posts with label Đề thi Violympic Toán TA lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Violympic Toán TA lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts

Thursday 14 December 2023

Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 - 2024 đạt 300 điểm


Đề thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 6 năm 2023 - 2024 đạt 300 ĐIỂM có đáp án mở ngày 13-12-2023. Đăng ký tài liệu VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 CẬP NHẬT THEO TỪNG VÒNG vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Tuesday 7 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi Violympic toán TA lớp 4 cấp Tỉnh Vòng 9 năm 2022 - 2023 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0936.128.126 (Zalo - Cô Cúc) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm:
Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề (toaniq.com) PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – DẤU HIỆU CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 4 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ  CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Tuesday 17 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 15 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 15 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI  CHỦ ĐỀ 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU, SẮP XẾP THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN  CHỦ ĐỀ 2: SO SÁNH, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 3: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 5: HÌNH HỌC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN  CHỦ ĐỀ 6: BÀI TOÁN VỀ CÁC Ý NGHĨA CỦA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 7: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 8: BÀI TOÁN VỀ TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 9: CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 10: BIỂU ĐỒ, BẢNG  CHỦ ĐỀ 11: QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC, PHÉP TÍNH MỚI  CHỦ ĐỀ 12: ĐẠI LƯỢNG  CHỦ ĐỀ 13: ĐẾM HÌNH  CHỦ ĐỀ 14: THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 15: DẤU HIỆU CHIA HẾT