Showing posts with label Đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp Quốc Gia. Show all posts
Showing posts with label Đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp Quốc Gia. Show all posts

Monday 25 March 2024

Đề thi thử Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024


Đề thi thử Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án đúng. Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 ôn thi Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Monday 18 March 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 9 đề thi


Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 9 đề thi có đáp án - Đề số 1. Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt - Toán Tiếng Anh lớp 5 ôn thi Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Friday 24 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – THỜI GIAN - QUÃNG ĐƯỜNG – VẬN TỐC  CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 3 – ÔN TẬP TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN  CHỦ ĐỀ 6 – MỘT SỐ PP GIẢI TOÁN  A - TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  B - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU HAI SỐ  C - GIẢ SỬ, SUY LUẬN  D - TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG TỈ, HIỆU TỈ, TỔNG HIỆU  E - DẠNG TOÁN TỈ LỆ  CHỦ ĐỀ 7 – ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN  CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG