Showing posts with label Violympic Toán TV lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts
Showing posts with label Violympic Toán TV lớp 4 năm 2022 - 2023. Show all posts

Monday 6 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com Xem thêm: http://www.toaniq.com/de-on-thi-violy... PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN, CHIA PHÂN SỐ (ÔN THÊM)  CHỦ ĐỀ 3 - SO SÁNH PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 4 - TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 5 – TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ NHÂN CHIA PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 6 - DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ  CHỦ ĐỀ 7 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 8 - ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP TÍNH GIÁ GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X  CHỦ ĐỀ 10 - ÔN TẬP MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

Monday 13 February 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023


Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP – TÌM CẶP BẰNG NHAU  CHỦ ĐỀ 2 – PHÉP CHIA, PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 3 – DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – PHÂN SỐ I/ RÚT GỌN PHÂN SỐ, PHÂN SỐ TỐI GIẢN II/ QUY ĐỒNG III/ SO SÁNH PHÂN SỐ, PHÂN SỐ BẰNG NHAU IV/ PHÉP CỘNG, TRỪ PHÂN SỐ. TÌM PHÂN SỐ V/ VIẾT, ĐỀM SỐ PHÂN SỐ VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN  CHỦ ĐỀ 6 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ, TÌM X  CHỦ ĐỀ 7 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 8 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 9 - TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 10 – Ý NGHĨA PHÉP TÍNH, MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC  CHỦ ĐỀ 11 – ĐẠI LƯỢNG

Monday 16 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH. CHỦ ĐỀ 2 – TRUNG BÌNH CỘNG CHỦ ĐỀ 3 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X CHỦ ĐỀ 5 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ, DÃY CHỮ THEO QUY LUẬT. CHỦ ĐỀ 6 – Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 7 – PHÉP CHIA CÓ DƯ CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC CHỦ ĐỀ 9 – DẠNG VIẾT NHẦM KHI TÍNH CHỦ ĐỀ 10 – TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT, TÌM TÍCH, TỔNG, HIỆU, THƯƠNG MỚI CHỦ ĐỀ 11 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHỦ ĐỀ 12 – ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN

Sunday 11 December 2022

Đề thi Violympic Toán TV lớp 4 vòng 5 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải)


Đề thi Violympic Toán TV lớp 4 vòng 5 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Mở vòng 8/12/2022 - Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).

Saturday 19 November 2022

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 vòng 4 năm 2022 - 2023 đạt 1000 Điểm (Có hướng dẫn giải). Đăng ký đề thi Violympic Toán TV lớp 4 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang).