Showing posts with label Violympic Toán lớp 2 Vòng 10. Show all posts
Showing posts with label Violympic Toán lớp 2 Vòng 10. Show all posts

Tuesday 19 March 2024

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án


Tuyển tập 9 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án - Đề số 1. Đăng ký tài liệu ôn luyện Đề thi VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo - Cô Trang). Hiện tại, chúng tôi đã có bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 ôn thi Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích). • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com

Friday 24 March 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 có đáp án


Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 - 2023 (Có đáp án). *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com XEM THÊM: PHỤ LỤC  CHỦ ĐỀ 1 – ÔN TẬP CẤU TẠO SỐ  CHỦ ĐỀ 2 – ÔN TẬP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN  CHỦ ĐỀ 3 – GIỜ PHÚT, NGÀY THÁNG  CHỦ ĐỀ 4 – ÔN TẬP HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 5 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC  CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC, BỐC BI  CHỦ ĐỀ 7 – ĐẠI LƯỢNG

Monday 14 March 2022

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021 (có hướng dẫn)


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 10 cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021 (Có hướng dẫn giải - Đề chính thức mở ngày 11/ 04/ 2021). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Xem thêm bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 cấp Quốc gia năm học 2021-2022 (có hướng dẫn giải):