Thursday, October 22, 2020

Toán lớp 4 nâng cao - Chuyên đề Trung Bình Cộng (P1) | Học toán Cô Trang

Toán lớp 4 nâng cao - Chuyên đề Trung Bình Cộng (P1). Trích trong bộ tài liệu: Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán 4 từ cơ bản đến nâng cao. Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu: - Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). - Email: HoctoanIQ@gmail.com - Website: http://www.toaniq.com - Facebook: https://www.facebook.com/nguyentrangmath

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao Tuần 7 (Có giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao Tuần 7 (Có giải chi tiết - File word) Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Fb: http://www.fb.com/hoctoancotrang

Monday, October 19, 2020

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3

[Violympic Toán lớp 3] - Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng".


Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu:

Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.

Tuyển tâp 11 đề ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO khối 3 (Có đáp án)

Tuyển tâp 11 đề ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO khối 3 (Mỗi đề có 25 câu và hướng dẫn giải) VÀ TUYỂN TẬP 14 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 2, 3. Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Fb: http://www.fb.com/hoctoancotrang  Email: nguyentrangmath@gmail.com

ĐỀ SỐ 11

Logical Thinking

Question 1: John, Amy and Peter are good friends. One of them is a merchant. One of them is a student. One of them is a soldier. In addition, they know the following situations: Peter’s age is larger than soldier’s. Student’s age is smaller than Amy’s. John’s age is different from that of student’s. Who is the student?

John, Amy và Peter là những người bạn tốt. Một trong số họ là một thương gia. Một trong số họ là một sinh viên. Một trong số họ là một người lính. Ngoài ra, họ còn biết các tình huống sau: Tuổi Peter lớn hơn của người lính. Tuổi sinh viên nhỏ hơn Amy. Tuổi John khác với tuổi của sinh viên. Hỏi ai là sinh viên?

Hướng dẫn

Tuổi của sinh viên nhỏ hơn tuổi của Amy nên Amy không phải sinh viên.

Tuổi của John khác với tuổi của sinh viên nên John cũng không phải sinh viên.

Amy và John không phải sinh viên nên Peter là sinh viên.

Đáp số: Peter

Để xem tiếp và tư vấn tài liệu tham khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOĐề ôn thi Olympic Toán quốc tế HKIMO và TIMO khối 4, 5 (Có đáp án)Tuyển tâp 10 đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO và TIMO khối 4, 5 (Mỗi đề có 25 câu và hướng dẫn giải) VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 4, 5
Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Fb:
http://www.fb.com/hoctoancotrang
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
Câu 1: What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?
Số nào thay thế dấu ? trong câu dưới đây?
2, 6, 12, 20, 30, ? , 56, 72, …
Answer: …………
Câu 2: The sum of father’s and mother’s ages is 84. If the age of father 5 years ago is the same as the age of mother 3 years later, how old is father now?
Tổng số tuổi của bố và mẹ là 84 tuổi. Nếu tuổi bố 5 năm trước bằng tuổi mẹ của 3 năm sau, thì tuổi bố hiện nay là bao nhiêu?
Answer: …………
Câu 3: A stationery store had a batch of ball pens. One half and 7 more pens were sold on the first day. One half of the remaining part but 4 fewer pens were sold on the second day. Finally 18 ball pens are left. How many ball pen(s) did the stationery store have originally?
Một cửa hàng văn phòng phẩm có một lô bút bi. Ngày đầu tiên bán được hơn một nửa số bút là 7 cái. Ngày thứ hai bán được ít hơn một nửa số bút còn lại là 4 cái. Cuối cùng còn lại 18 cây bút bi. Hỏi cửa hàng văn phòng phẩm ban đầu có bao nhiêu bút bi?
Answer: …………

Sunday, October 18, 2020

Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 7 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và Bồi dưỡng HSG Toán 1.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 10 chuyên đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và Tuyển tâp 25 đề thi Toán Kangaroo khối 1, 2 có đáp án.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Friday, October 16, 2020

Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 2 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 7 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 và Bồi dưỡng HSG Toán 1.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 10 chuyên đề thi Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 và Tuyển tâp 25 đề thi Toán Kangaroo khối 1, 2 có đáp án.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Wednesday, October 14, 2020

Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 2 năm học 2020 - 2021

\

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website: http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website: http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 24 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 và Bồi dưỡng HSG Toán 4.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và Bồi dưỡng HSG Toán 3.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 3 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và Bồi dưỡng HSG Toán 2.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh và Violympic toán tiếng việt và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Wednesday, October 7, 2020

Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website: http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 8 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 và ôn thi vào các trường chuyên lớp 6
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 18 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO, …
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 5 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 11 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 và bồi dưỡng HSG toán lớp 2
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)

Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm học 2020 - 2021Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2 năm học 2020 - 2021 có giải chi tiết. Liên hệ tư vấn học tập và mua tài liệu:
• Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
• Email: nguyentrangmath@gmail.com
• Website:
http://www.nguyentrangmath.com

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 và bồi dưỡng HSG toán lớp 3
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán và Trạng nguyên TV các khối 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án chi tiết,
Tuyển tập 14 chuyên đề thi Toán quốc tế tiểu học Sasmo, Kangaroo, Imass, SEAMO dành hoc HS khối 2, 3.
Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 3 vòng 2 năm 2020 - 2021 có hướng dẫn giải chi tiết. Liên hệ tư vấn Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)