Wednesday 28 September 2016

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 3 - NĂM 2016 - 2017

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 3 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

ĐỀ 1: 
ĐỀ 2:


Bài 2: Cóc vàng tài ba

Câu 1: Số 608 804 được viết thành tổng là:
a) 600 000 + 8 000 + 80 + 4                        b) 600 000 + 80 000 + 800 + 4
c) 600 000 + 8000 + 800 + 4                       d) 60 000 + 8000 + 800 + 4

Câu 2: Tìm X biết: X – 4872 = 56231
a) X = 61103 b) X = 51359             c) X = 147832                       d) = 52268

Câu 3: Các số 683; 836; 863; 638 viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: ….
a) 863; 683; 836; 638
b) 863; 836; 683; 638
c) 836; 863; 683; 638
d) 863; 836; 638; 683

Câu 4: Tìm X biết: X  - 4872 = 56 000 + 231
a) 61103.       b) 147832                  c) 52268                     d) 51359

Câu 5: Số gồm 15 chục và 7 đơn vị là…
a) 1057           b) 1507           c) 15007         d) 157


Câu 6:Số gồm 82 nghìn, 7 chục, 32 trăm và 7 đơn vị được viết thành tổng là: …
a) 8200 + 70 + 3200 + 7                  b) 80000 + 5000 + 200 + 70 + 7
c) 80000 + 2000 + 70 + 320 + 7     d) 82000 + 70 + 32 + 7


Câu 7:Tìm số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau với chữ số 1 ở hàng nghìn và chữ số 5 ở hàng chục
a) 981756      b) 991959      c) 981857      d) 981958     Câu 8: Cho số 2350. Số này thay đổi như thế nào nếu đổi chỗ hai chữ số 2 và 0 cho nhau?
a) số đó tăng lên 1998 đơn vị
b) số đó tăng lên 20 đơn vị
c) Số đó giảm đi 2000 đơn vị
d) Số đó giảm đi 1998 đơn vị


Câu 9: Mèo Tom yêu cầu Jerry cộng các số từ 1 đến tuổi của nó. Jerry hì hục cộng và nói đáp số là 100. Tom nói: “Đáp án sai rồi, cậu đã cộng thiếu một số”. Hỏi mèo Tom bao nhiêu tuổi và số Jerry cộng thiếu là số nào?
a) 14 và 3       b) 14 và 5       c) 10 và 5       d) 30 và 5

Câu 10: Tổng của số liền trước số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau và số liền sau của số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là:
a) 1990999    b) 1099999    c) 1089999    d) 1890999

Câu 11: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: …
a) 89174; 89142; 89259; 89295
b) 89124; 89194; 89259; 89295
c) 89124; 89265; 89421; 89259
d) 89259; 89295; 89124; 89194

Câu 12: Nếu m = 8 thì giá trị của biểu thức: 187 + 56 x m là:
a) 635             b) 1552           c) 1994           d) 1255

Câu 13: Dãy số liên tiếp từ 123 đến 567 có số số lẻ là:…
a) 444 số        b) 445 số        c) 222 số        d) 223 số

Câu 14: Kết quả của dãy tính: 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 + 64 : 8 có tận cùng là chữ số:
a) 5                 b) 8                 c) 0                  d) 9

Câu 15: Chữ số 8 trong lớp triệu của số 84 072 604 có giá trị lớn gấp chữ số 4 trong lớp đơn vị của số đó là: …
a) 2 lần;          b) 20 000 000 lần      c) 20 lần         d) 79 999 996 lần

Câu 16: Số gồm 8 vạn, 8 chục và 7 đơn vị được viết là:
a) 800 807                 b) 80 087       c) 8 807          d) 80 807

Câu 17: Giảm một số có 5 chữ số đi 6 lần ta được một số gấp 2 lần số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Số có 5 chữ số đó là: …
a) 12012                    b) 12267                    c) 12000                     d) 12276

Câu 18: Ngày nào sau ngày 20 – 03 – 2003 lúc 20: 03 phút đúng 2003 phút
a) 22-03-2003           b) 21-03-2003           c) 21-04-2003           d)23 -03-2003


Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục và 1 đơn vị là:

Câu 2: Con lợn nặng 125kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn nặng gấp con ngỗng là … lần


Câu 3: Để viết các số tự nhiên liên tiếp từ 45 đến 87 cần tất cả … chữ số

Câu 4: Chia hình vuông có diện tích 36cm2  thành 2 hình chữ nhật giống nhau. Chu vi mỗi hình chữ nhật sau khi chia ra đó là … cm


Câu 5: Số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là:

Câu 6: Một chụp đèn giá 14 000 đồng, giá tiền hai chiếc chụp đèn bằng giá tiền 8 cái bóng điện. Giá tiền một cái bóng điện là … đồng

Câu 7: Trong tháng 12, con mèo Tom ngủ đúng 3 tuần. Vậy trong tháng 12, số giờ mèo Tom không ngủ là: … giờ

Câu 8: Trong số 876 940 chữ số thuộc hàng trăm nghìn là chữ số ...

Câu 9: X – 7209 – 1234 = 2357. Vậy X = …

Câu 10: Dãy số liên tiếp từ 1234 đến 5678 có tất cả … số lẻ

Câu 11: Biết X > 2014.. Giá trị lớn nhất của 2014 – X : 5  là …

Câu 12: Số gồm 8 vạn 8 chục 7 đơn vị được viết là: ...

Câu 13: Một cơ sở sản xuất, quý I sản xuất được 23 451 đôi giày, quý II sản xuất được nhiều hơn 2 lần quý I là 8790 đôi. Cả hai quý sản xuất được … đôi giày

Câu 14: Số lớn nhất gồm có 5 chữ số chẵn khác nhau là: ...

Câu 15: Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau mà hàng chục nghìn bằng 1 là: ...

Câu 16: Gấp 5 lần một số có 4 chữ số ta được một số lớn hơn số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau 26 đơn vị. Số có 4 chữ số đó là:…

Câu 17: Từ 3 chữ số: 8, 3, 4. Có thể viết được nhiều nhất … số có 3 chữ số khác nhau

Câu 18: Giá trị của chữ số 5 trong lớp nghìn của số 856 507 là: ...

Câu 19: Hai đội công nhân trồng rừng. Đội thứ nhất trồng được 24 400 cây, đội thứ hai trồng được 6 125 cây. Số cây đội thứ nhất nhiều hơn ba lần số cây đội thứ hai là: … cây.

Câu 20: Tèo than phiền với bạn bè của mình: “Nếu tớ nhặt được thêm 2 lần số táo tớ đang có, tớ sẽ có nhiều hơn số táo tớ đang có bây giờ là 24 quả”. Tèo đã nhặt lên … quả táo

Câu 21: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7 543 x a là: …

Câu 22:Trong một lớp học có 29 bạn học sinh. 12 bạn có 1 em gái và 18 bạn có một anh trai. Dương, Khánh và Mai không có hai trai và không có em gái. Có …bạn trong lớp có cả một anh trai và một em gái.

Câu 23: Ta viết các số có 3 chữ số liên tiếp nhau thành một dãy: 100101102103…. Các chữ số của số chẵn được viết bằng màu đỏ, các chữ số của số lẻ được viết bằng màu xanh. Chữ số thứ 2012 là chữ số….

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguyễn Trang tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:

No comments: