Wednesday 17 August 2016

Chuyên đề: Phép chia - Số dư

[Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với quý phụ huynh và các em học sinh một dạng toán trong Violympic lớp 3: "Phép chia  - Số dư"
Trong chương trình lớp 3, các em được  học về  phép chia có dư. Phép chia có dư chỉ khác phép chia không có dư ở chỗ số dư khác 0 và có nhiều dạng toán liên quan đến nó mà đòi hỏi các em phải nắm chắc kiến thức và vận dụng linh hoạt mới giải được.
Đăng ký học Toán lớp 3 liên hệ  Cô Trang: 0948.228.325






Nguyễn Trang

No comments: