Wednesday 28 September 2016

TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 1 - NĂM 2016 - 2017

[Toán lớp 4] - Nguyentrangmath.com đã TỔNG HỢP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 1 - NĂM 2016 - 2017 và có hướng dẫn chi tiết để các em so sánh. Chúc các em học tốt - thi tốt!

Có thể bạn quan tâm:
Bài 1: Tìm cặp số bằng nhau

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý: Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Mai mua hai gói bánh, mỗi gói giá 16 500 đồng. Mai đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Cô bán hàng trả lại cho Mai........đồng


Câu 2: Một số gấp lên 6 lần thì được 48. Vậy số đó là........
Câu 3: Số gồm 4 nghìn, 2 trăm và 3 đơn vị là.......
Câu 4: Tìm X biết X x 2 x 3 = 1056.
Câu 5: Diện tích của một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 8cm và chiều rộng kém chiều dài 2cm là.....cm2
Câu 6: Vào dịp Tết Trung thu, bác tổ trưởng dân phố chia kẹo cho các bạn. Lúc đầu bác có 56 viên kẹo, bác cho bạn Tuấn 1/4 số kẹo, cho Dũng 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Tuấn. Cuối cùng bác còn lại.....viên
Câu 7: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ năm. Ngày 25 của tháng đó là ngày thứ.......
Câu 8: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày.....
Câu 9: Hôm nay là ngày hội làng. Để chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ, làng có 4 đội múa. Biết rằng nếu tăng số người ở đội một lên gấp đôi thì bằng số người ở đội ba, còn nếu giảm số người ở đội hai đi 2 lần thì được số người ở đội bốn, tổng số người ở đội một và đội bốn là 52 người. Đội văn nghệ của làng có......người
Câu 10: Số bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1 là: …
Câu 11: Tính giá trị của biểu thức  12 x 4 x ( a x 1 - a : 1)  
Câu 12: Cho dãy các số: 1, 4, 7, ..., 88. Dãy số có  bao nhiêu số hạng?
Câu 13: Thầy giáo vịt Donald hỏi: “Cạc cạc, ai được điểm 10 về bơi lội?”, có 9 bạn vịt giơ cánh. Thầy lại hỏi: “Cạc cạc, ai được điểm 10 về kiếm mồi?”, có 8 bạn vịt giơ cánh. Nhưng cả lớp chỉ có 12 bạn đạt được điểm 10. Số bạn chỉ đạt 1 điểm 10 về bơi lội là bao nhiêu bạn?
Câu 14: Tèo anh có 27 viên bi, Tèo em có 49 viên bi. Để số bi còn lại của Tèo anh bằng 1/3  số bi còn lại của Tèo em thì phải bớt mỗi bạn cùng  bao nhiêu viên bi?
Câu 15: Số bé nhất chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 2 và chia cho 4 dư 3 là số nào?
Câu 16: 1/3 giờ và 15 phút bằng bao nhiêu  phút?
Câu 17: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 gói kẹo. Mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?
Câu 18: Một cửa hàng văn phòng phẩm có 64 cây bút chì chứa đều trong 8 hộp. Hôm nay là chủ nhật, khách đến mua hàng rất đông. Cửa hàng đã bán hết 48 cây bút chì. Cửa hàng còn lại bao nhiêu  hộp bút chì nguyên?
Câu 19: Anh có 24 000 đồng, Tí có 12 000 đồng. Anh cho Tí 4000 đồng. Anh còn nhiều hơn Tí bao nhiêu  đồng?
Câu 20: Cho một hình chữ nhật có diện tích  486cm2  Nếu giảm chiều dài xuống 3 lần, giảm chiều rộng xuống 2 lần thì được một hình vuông. Chu vi hình chữ nhật là bao nhiêu xăng-ti-mét?
Câu 21: Một số trừ 2357 rồi cộng với 3084 thì được 6801. Số đó là …
Câu 22: Hai số có tổng bằng 140. Nếu gấp số thứ nhất lên 5 lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì được tổng mới bằng 516. Số thứ hai là bao nhiêu?
Câu 23: Đô – rê – mon có 35 bảo bối; cậu cho Nô – bi – ta mượn 1/5 số bảo bối đó. Đô – rê – mon còn lại …bảo bối
Câu 24: Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Số cam còn lại gấp số cam bán đi …lần
Bài 3: Cóc vàng thi tài
Câu 1: Chú Tễu có 15 viên bi bằng đất nung. Chú chia cho mỗi bạn hai viên bi. Sau khi chia xong, kết quả số bạn được chia là:
a) 8 bạn còn thừa 1 viên
b) 7 bạn còn thừa 1 viên
c) 8 bạn
d) 7 bạn
Câu 2: Tìm X biết: 8462 - X = 762
a)  = 7700        b) x = 7600          c) x = 6700          d) x = 8700
Câu 3: Chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, dàn hợp xướng lớp 4A có 5 bạn nam tham gia, số bạn nữ tham gia gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi lớp 4 A có bao nhiêu bạn tham gia dàn hợp xướng?
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 19m 4cm = ....
a) 1940cm       b) 194cm             c) 19004cm        d) 1904cm
Câu 5: Dùng 4 chữ số lẻ 1; 3; 5; 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số?
a) 12 số            b) 24 số               c) 18 số               d) 30 số
Câu 6: Hôm nay là thứ 5. Hỏi 101 ngày sau là thứ mấy trong tuần?
a) Thứ sáu       b) Chủ nhật         c) Thứ bảy           d) Thứ năm
Câu 7: Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì hiệu là:
a) 7654             b) 8765                c) 8876               d) 8999
Câu 8: Trong các số dưới đây, số nào không thuộc dãy: 1, 4, 7, 10, 13?
a) 2007             b) 1000                c) 1234                d) 100
Câu 9: Trong hòm châu báu có 10 viên kim cương đỏ, 9 viên xanh, 11 viên vàng và 4 viên trắng. Hỏi không nhìn vào hòm, bác thủy thủ Xin - bát phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên kim cương để chắc chắn có 6 viên cùng màu?
a) 19 viên         b) 7 viên             c) 6 viên               d) 20 viên
Câu 10: Buổi sáng ông ngoại ra công viên tập thể dục. Ông đi bộ trong 6 phút được 480m. Hỏi trong 9 phút ông đi được bao nhiêu mét đường? (Quãng đường trong mỗi phút đều như  nhau)
Câu 11: Lớp 4A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 4A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 4B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh?
Câu 12: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà không có chữ số 5
a) 72 số            b) 80 số               c) 59 số               d) 10 số
Câu 13: Chúng ta xếp những số tự nhiên vào các nhóm như  sau:
(1); (2,3); (4, 5, 6); (7, 8, 9, 10). Số đầu tiên của nhóm thứ 100 là số nào?
a) 100               b) 4951                c) 99                    d) 4915
Câu 14: Chú chuột Jerry có một số miếng pho mát. Jerry cho bạn 1/3 số pho mát. Cậu ta ăn 3 miếng thì còn lại đúng 3 miếng. Hỏi lúc đầu Jerry có bao nhiêu miếng pho mát?
Câu 16: Bố mua cho Sắc một giá sách có hai ngăn. Sắc sắp xếp sách vở cho năm học mới. Ngắn thứ nhất có 9 cuốn sách, ngăn thứ hai nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách ngăn thứ nhất. Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu cuốn sách?
a) 24 cuốn sách 
b) 27 cuốn sách                           
c) 21 cuốn sách     
d) 12 cuốn sách
Câu 17: Bé Mập nghĩ ra một số, nếu thêm vào số mập nghĩ 72 đơn vị thì được số mới. Nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết bé mập đã nghĩ số nào?
a) 99                 b) 36                    c) 81                    d) 108  
Câu 18: Một chú đại bang đang bay thì gặp 1 đàn chim thiên di bay qua, đại bang liền hỏi: Chị thiên di đầu đàn ơi! Đàn của chị vào bao nhiêu bạn vậy? Chị thiên di liên trả lời: 1/3  đàn thiên di chúng tôi và cả bạn nữa cả thảy là 20 con đấy. Đại bang đã tính ra số bạn thiên di trong đàn là bao nhiêu?
a) 61 bạn          b) 59 bạn             c) 57 bạn             d) 60 bạn
Câu 18: Có 60 con chim trên 3 cây. Cùng một lúc có 6 con chim bay đi từ cây đầu tiên, 8 con chim bay đi từ cây thứ hai, 4 con chim bay đi từ cây thứ ba. Sau đó, số chim trên mỗi cây bằng nhau. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con chim trên cây thứ hai?
a) 26                 b) 22                    c) 24                    d) 21
Câu 19: Các số từ 1 đến 9 được viết trên 9 thẻ. An có các chữ số 7, 2 và 4. Bình có các chữ số 6, 5, 1 và Đức có 8, 3, 9. Mỗi người sử dụng một phép tính cộng, trừ, nhân, chia và mỗi thẻ được dùng đúng 1 lần. Bạn nào không thẻ có kết quả bằng 20?
a) không bạn nào                          b) An                    c) Bình             d) Đức
Câu 20: Một bà lão đang đợi các cháu của mình đến chơi và nướng bánh. Bà đếm số bánh đã nướng và tự nhủ: Nếu mình cho mỗi đứa 5 cái thì cần phải nướng thêm 3 cái nữa, nhưng nếu mình cho mỗi đứa 4 cái thì mình còn dư 3 cái. Vậy bà có bao nhiêu đứa cháu?
Câu 21: Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
a) 1111             b) 1000                c) 1001                d) 1011
Câu 22: Cho dãy số: 8; 1998; 195; 2007; 1000; 71 768; 9999; 17. Dãy này có bao nhiêu số hạng?
a) 8                   b) 10                    c) 11                    d) 9


Câu 23: Biết cạnh của mỗi ô vuông nhỏ trong hình bên đều dài 1cm.
Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là: 
Câu 26: Một hình vuông có số đo cạnh là 24cm. Chu vi của hình vuông đó là: …
a) 86cm            b) 28cm               c) 96cm               d) 48cm

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Nguyễn Trang tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:

No comments: