Sunday 11 December 2016

6 ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 22 HỌC 2016 – 2017 Có ma trận

BẢNG MA TRẬN
ĐỀ 1 THI MÔN TOÁN LỚP 5 THEO THÔNG TƯ 22 HỌC KÌ I 2016 – 2017.Đ1
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Đọc viết số thập phân. và các phép tính với số thập phân.
Số câu
4
(Bài 1)


4(bài 3)

4(Bài 4)

2(Bài 7)
4
10
Số điểm
1


1

2

2
1
5
Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã học.
Số câu4(bài 2)
0
4
Số điểm1
0
1
Gải toán về yếu tố hình học: Tính diện tích hình chữ nhật.
Số câu

4(Bài 6)


0
4
Số điểm

1,75


0
1,75
Giải bài toán về tỉ số phần trăm.
Số câu

4(bài 5)


0
4
Số điểm

1,25


0
1,25
Tổng
Số câu
3


8

12


4
22
Số điểm
1


2

5


1
9


TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Họ và tên:………………                                                Môn: Toán
Lớp: ………                                                             Năm học: 2016- 2017
                                                                                 Thời gian: 40  phút
ĐỀ SỐ 1

Tài liệu liên quan: 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:
Câu 1Chữ số 3 trong số thập phân 24,135 có giá trị là:
          A.                                         B.                                   C.                      
Câu 2: Hỗn số 8 bằng số thập phân nào trong các số sau :
A. 8,05                                     B. 8,5                                   C. 8,005                 
Câu 3: 35m2  7dm2 =  ………..m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:
            A. 3,57                                      B. 35,07                                      C. 35,7              
Câu 4: Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là:
 A. 5,978                                 B. 5,798                                  C. 5,897                 
Câu 5: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết quả là:   
           A 3,4245                                 B. 34245                                 C. 3424,5
Câu 6 : 20% của 520 là:
         A.  401                                     B.   104                                    C. 140                
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a)  36,75 + 89,46                                                      b) 351 – 138,9
..........................................                                          ....................................... 
..........................................                                          .......................................
..........................................                                          .......................................
..........................................                                          .......................................           
c) 60,83 x 47,2                                                                d)  109,44 : 6,08
………………………….                                         .  ………………………..
…………………………                                            ……………………….. 
…………………………..                                          ……………………….
………………………….                                          ………………………..
………………………….                                         …………………………
………………………….                                         …………………………
………………………….                                         ………………………… 
…………………………                                          …………………………
………………………….                                          …………………………
Bài 2: (2 điểm) Tìm X:
         a/     X  x 100 = 41,87                                 b/     0,48  :  X = 1,2
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: (2 điểm) Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (1 điểm) Tính tỉ số phần trăm của hai số 60 và 24.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Thực hiện đúng mỗi phần cho 0,5 điểm
Đ/a: 1 – B;  2 – A;  3 – C;  4 – A;  5 – D;  6 - C
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: 2 điểm - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm
Đ/a: a/ 126,61;  b/ 212,1; c/ 2871,176;   d/  18
Bài 2: 2 điểm - Đúng mỗi phép tính cho 1 điểm
Đ/a: a/ X = 1,1148;  b/X = 0,4
Bài 3: 2 điểm
-   Câu lời giải đúng, viết phép tính và tính đúng của mỗi phép tính:
Tổng số phần bằng nhau là:
2+5 = 7 (phần)
Chiều rộng là:
15,4 : 7 x 2 = 2,4 (m)                       
Chiều dài là:
15,4 – 4,4 = 11 (m)
Đáp số: Chiều dài: 11 m
Chiều rộng: 4,4 m
Bài 4: 1 điểm – Tìm đúng tỉ số % đạt 1 điểm: 60 : 24 x100 = 250%

Đ/s: 250 %


Trên đây chỉ thể hiện 1 phần tài liệu. Để xem file word đầy đủ 6 đề vui lòng tải về tại đây: 
- Link violet: Tại đây
Bạn nào không có tài khoản Violet có thể tải tại fb: 
- Link Facebook: Tại đây

No comments: