Friday 9 December 2016

Bộ đề HSG Lớp 4 hàng tháng môn Toán và Tiếng Việt

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 4
Tháng 9
Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút
 
Bài 1 ( 2đ ): Từ nào ( trong mỗi từ dưới đây) có tiếng “ nhân” không cùng nghĩa với tiếng “nhân” trong các từ còn lại.
a.      Nhân loại, nhân tài, nhân đức, nhân hậu
b.     Nhân ái, nhân vật, nhân nghĩa, nhân hậu.
c.     Nhân quả, nhân tố, nhân chứng, nguyên nhân.
Bài 2 ( 2đ ): Dùng (/) tách các từ đơn  và từ phức trong câu sau:
“ Xe chúng tôi leo cheeng vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh Hoàng Liên Sơn”
Bài 3 ( 1,5đ ): Điền ch/tr thích hợp vào chỗ trống
-         …ọn mặt gửi vàng
-         Núi cao …ót vót.
-         …ời nắng …óng mưa, …ời nắng …óng mưa,
Bài 4 ( 4,5đ ):  Em (hoặc bạn em) đã từng làm được một việc tốt. Hãy kể lại câu chuyện về việc làm tốt đó.


ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 4
Tháng 9
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 60 phút
 
Bài 1 ( 2đ ): Cho 3 chữ số: 1, 2, 3.
a.      Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau mà mỗi số có đủ bốn chữ số đã cho.
b.     Tính nhanh tổng các số vừa viết được.
Bài 2 ( 2đ ): Điền tiếp 3 số hạng vào mỗi dãy số sau:
a.      1; 1; 2; 3; 5; 8; …
b.     1; 2; 4; 8; 16; …
Bài 3 ( 2đ ): Tìm X
a.      ( X – 13 ) x 8  = 184
b.     7 x  ( X : 7)  = 833
Bài 4 ( 2đ ):  Hai bạn Lan và Huệ mua rau. Lanmua 3m[s rau,Huệ mua 5mớ rau cùng loại. Gía một mớ rau là 500đ. Hỏi Huệ phải trả nhiều hơn Lan bao nhiêu tiền?

Bài 5 ( 2đ ): Một hình chữ nhật có chu vi 48 m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

Trên đây chỉ thể hiện một phần tài liệu. Để xem đầy đủ vui lòng tải về: Violet (tại đây) - Facebook (tại đây)

No comments: