Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

CÔNG THỨC TOÁN LỚP 4 và LỚP 5


Phép cộngI. Công thức tổng quát:
                                      

II. Tính chất:
1. Tính chất giao hoán:
Kết luận: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
Công thức tổng quát: a + b = b + a
2. Tính chất kết hợp:
Kết luận: Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất
với tổng hai số còn lại.
Công thức tổng quát: (a + b) + c  =  a + (b + c)
3. Tính chất: Cộng với 0:
Kết luận: Bất kì một số cộng với 0 cũng bằng chính nó.
CTTQ:   a + 0 = 0 + a = a
Tải về file word tại đây

Tải dễ hơn tại đây (vào tệp)