Saturday 3 December 2016

[Violympic Toán lớp 3] - Các dạng Toán về số tự nhiên (phần 9)

[Violympic Toán lớp 3] - Hôm nay nguyentrangmath.com xin giới thiệu với các em học sinh lớp 3 các dạng Toán về số tự nhiên mà các em sẽ gặp phải trong kì thi Violympic sắp tới. Chúc các em học tốt!

     

Dạng 92: Một phép chia có số chia là 9, số dư là 6. Thêm 17 đơn vị vào số bị chia thì số dư sẽ là bao nhiêu đơn vị?
Hướng dẫn
       Ta có: 17 : 9 = 1 (dư 8)
      Ta lại có: (8 + 6) : 9 = 1 (dư 5)
      Vậy số dư phải tìm là: 5

Dạng 95: Trong một phép chia, nếu tăng số bị chia lên gấp đôi thì thương của phép chia sẽ là 98. Hỏi nếu giảm số bị chia đi 7 lần thì thương phép chia là bao nhiêu?
Hướng dẫn
     Thương của phép chia là: 98 : 2 = 49
     Nếu giảm số bị chia đi 7 lần thì thương là: 49 : 7 = 7
Dạng 96: Tính tổng của tất cả các số có hai chữ số được viết bởi các chữ số bé hơn 3.
Hướng dẫn
     Các số đó là: 10; 11; 12; 20; 21; 22
     Tổng của các số đó là: 10 + 11 + 12 + 20 + 21 + 22 = 96
Dạng 97: Viết các số từ 1 đến 100 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số 1?
Hướng dẫn:
         Có 10 chữ số 1 ở hàng đơn vị (1, 11, 21, 31, ..., 91)
         Có 10 chữ số 1 ở hàng chục (10; 11; 12; ..; 19)
         Có 1 chữ số 1 ở hàng trăm (100)
         Số các chữ số 1 phải viết là: 10 + 10 + 1 = 21 (số)
Dạng 98: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 200. Tìm số bị trừ trong phép trừ đó.
Hướng dẫn:
          Tổng của số trừ và hiệu số thì bằng số bị trừ
           Vậy tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 2 lần số bị trừ.
            Số bị trừ trong phép trừ đó là: 200 : 2 = 100
Dạng 99: Lan nghĩ ra một số có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 19. Nếu trừ số đó đi 45, rồi trừ tiếp cho 55 thì được một số có hai chữ số. Tìm số Mai đã nghĩ.
Hướng dẫn
          Số đó có chữ số hàng trăm bằng 2 (vì 45 + 55 = 100)
          Vậy số đó có chữ số hàng chục và hàng trăm phải bằng nhau và bằng 9(Vì 9 + 9+ 1 = 19)
          Số Mai nghĩ là: 199
(Còn nữa)
Nguyễn Trang
Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng" và chương trình hỗ trợ giải đáp trực tuyến
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.
Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu, các bậc PHHS có thể xem chi tiết tại đây.

No comments: