Wednesday 1 February 2017

ĐỀ TỰ LUYỆN VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 - VÒNG 14 năm 2016 - 2017

[Toán lớp 3] - Nguyentrangmath.com tổng hợp 47 câu ôn luyện Violympic Toán lớp 3 vòng 14 nhằm giúp các em làm quen với một số dạng bài thường gặp trong đề thi Violympic vòng 14. Chúc các em ôn thi tốt!

Chúc các em ôn thi tốt!


No comments: