Friday 22 June 2018

MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY CÓ HDG CHI TIẾT Ở TIỂU HỌC

[Toán lớp 5] - Quý phụ huynh tải MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY CÓ HDG CHI TIẾT Ở TIỂU HỌC tại đây (facebook) hoặc tại đây (violet) hoặc tại đây (slideshare). (mọi người có tài khoản nào thì vào link đó tải nhé)

Có thể bạn quan tâm:
- Tổng hợp hơn 900 bài toán chọn lọc lớp 5 qua 21 chuyên đề file word

Nguồn: Thầy Phan Duy Nghĩa

No comments: