Wednesday 1 August 2018

Phương trình tích - Toán lớp 8 - Chương 3 - Phương trình bậc nhất một ẩnKhai giảng chương trình học tập Toán lớp 8 dành cho các em HS trên toàn quốc. Nội dung chi tiết các bậc PH và các em HS xem tại đây: http://www.toaniq.com/hoc-toan-lop-8-co-ban-va-dinh-huong-on-thi-vao-lop-10-cong-lap/


No comments: