Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Finger Math của người Hàn Quốc - Cùng bé học cộng trừ trong phạm vi 9 với bàn tay phải