Sunday, September 22, 2019

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY

Hệ thống phát triển Toán IQ xin giới thiệu tới các bạn bộ TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 1 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY. Các bạn xem phụ lục và chuyên đề mẫu tại đây:

Sunday, September 1, 2019

Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3

[Violympic Toán lớp 3] - Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng".


Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu:

Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 để đặt mua tài liệu.

TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TOÁN LỚP 2 TƯ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

[Violympic Toán lớp 2] - Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 2 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO - LUYỆN THI VIOLYMPIC".Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu:
Quý bậc PH quan tâm, liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325  (ZALO) để đặt mua tài liệu.

Saturday, August 31, 2019

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

[Violympic Toán lớp 4] - Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 4 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 4 . Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: "Tuyển tập 23 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 ôn luyện thi Violympic trên mạng".


Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu:

Quý PH quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (hoặc email: nguyentrangmath@gmail.com) để đặt mua tài liệu.

Tuyển tập 7 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao

[Toán lớp 5] - Nhằm hỗ trợ các em học sinh lớp 5 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN. Hệ thống Toán IQ cung cấp bộ tài liệu:  "Tuyển tập 7 chuyên đề bôi dưỡng Toán lớp 5 tư cơ bản đến nâng cao"
Quý phụ huynh quan tâm có thể xem mục lục dưới đây:
MỤC LỤC
♣ CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ:♦ Bài 1: Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số.
♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số.
♦ Bài 3: So sánh phân số.
♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số.
♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số .
♦ Bài 6: Phép nhân phân số.
♦ Bài 7: Phép chia phân số.
♦ Bài 8: Đếm số các phân số
♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số - Mẫu số của phân số.
♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số
♦ Bài 11: Tỉ số - Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng.
♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận.
♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch.
♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu - Tỉ liên quan đến phân số.
♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng - Tỉ liên quan đến phân số.
♣ CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG
♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng.
♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích.
♦ Bài 3: Số đo thời gian
♣ CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN
♦ Bài 1: Dãy số cách đều,
♦ Bài 2: Bài toán trồng cây,
♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng,
♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết,
♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên,
♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai,
♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên
♣ CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN:
♦ Bài 1: Số thập phân,
♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân,
♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân,
♦ Bài 4: Phép chia số thập phân,
♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân,
♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm,
♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số,
♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm,
♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng,
♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định


♣ CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược,
♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm,
♦ Bài 3: Phương pháp thế,
♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp,
♦ Bài 5: Rút về đơn vị
♣ CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC
♦ Bài 1: Tổng quan về hình học,
♦ Bài 2: Tam giác,
♦ Bài 3: Hình thang,
♦ Bài 4: Hình chữ nhật - Hình bình hành,
♦ Bài 5: Hình vuông - Hình thoi,
♦ Bài 6: Hình tròn,
♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương,
♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác,
♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác,
♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật - Hình vuông,
♦ Bài 11: Tô màu hình hộp,
♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa,
♦ Bài 13: Cắt ghép hình


♣ CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG
♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch,
♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ,
♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian,
♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu,
♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau,
♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau,
♦ Bài 7: Vận tốc trung bình,
♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước,
♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể,
♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc,
♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác

Quý phụ huynh quan tâm, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:
Hotline: 0948.228.325 (Cô Trang - zalo)
Email: nguyentrangmath@gmail.com

Wednesday, July 24, 2019

TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)

Nhằm hỗ trợ các bé ôn thi Toán Quốc Tế, cô Trang biên soạn tổng hợp bộ "TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)". Bộ gồm gần 900 bài toán qua 18 chủ đề. Quý phụ huynh quan tâm có thể xem ở dưới đây:
Thursday, July 18, 2019

Bắt đầu học Tiếng Việt lớp 3 - BÀI 1 - ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH

BÀI 1: ÔN VỀ TỪ CHỈ
SỰ VẬT. SO SÁNH
Kiến thức cần
nhớ:
- Từ chỉ sự vật
là những từ chỉ con người, cây cối, con vật, đồ vật.
-  So sánh
là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác dựa trên nét đương đồng,
ở đó có sử dụng các từ ngữ so sánh : như, như là, là, hơn, kém, giống như,
không bằng, …

Tuesday, July 16, 2019

Wednesday, July 10, 2019

Giải đề thi MYTS 2016 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS 2016 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2016)

Giải đề thi MYTS 2017 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi MYTS 2017 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2017)

Giải đề thi MYTS 2018 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS lớp 7 năm 2018 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2018)

Giải đề thi MYTS 2019 lớp 7 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn giải đề thi MYTS lớp 7 năm 2018

Giải đề thi MYTS 2019 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...Hướng dẫn Giải đề thi MYTS 2019 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2019)

Giải đề thi MYTS 2018 lớp 8 (Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm...

Tiếng Việt lớp 2 cả năm - Bài tập rèn luyện TỪ VÀ CÂU được phân theo từn...Tổng hợp các bài tập rèn luyện từ và câu được phân theo bài trong tiếng việt lớp 2

Saturday, July 6, 2019

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3

Nguyễn Trang sưu tầm bộ TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3 gửi các bạn tham khảo.
Link tải tại đâyThursday, June 27, 2019

Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Tài năng Toán học trẻ MYTS khối lớp 8

TUYN TP 260 BÀI TOÁN ÔN THI
TÀI NĂNG TOÁN HC TR MYTS LP 8
(MYTS 2016, MYTS 2017, MYTS 2018, MYTS 2019)
(Khai ging liên tc khóa hc bi dưỡng HSG Toán 8 trc tuyến dành cho các em HS trên toàn quc)
Liên h tư vn hc tp và đt mua tài liu:
·       Thy Thích – Tel: 0919.281.916 (Zalo)
·       Email: HoctoanIQ@gmail.com
·       Websie: www.ToanIQ.com
PHN HƯỚNG DN GII

Bài 1. Cho ba s thc a, b, c tha mãn a – b = 1, b – c = 2. Tính giá tr ca biu thc:
          P = a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca.
Gii:
Ta có: a – b = 1, b – c = 2 => a – c = 3.
Ta có: P = a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca
2P = 2a2 + 2b2 + 2c2 – 2ab – 2bc – 2ca
<=> 2P = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2
<=> 2P = 12 + 22 + 32
<=> P = 7
Bài 2. Cho a, b, c là các s không dương tha mãn:
a2 + b2 + c2 = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2 và ab + bc + ca = 9.
Tính tng a + b + c.
Gii:
Ta có: a2 + b2 + c2 = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2
<=> a2 + b2 + c2 = a2 – 2ab + b2 + b2 – 2bc + c2 + c2 – 2ac + a2
<=> a2 + b2 + c2 – 2(ab + bc + ac) = 0
<=> a2 + b2 + c2 – 2.9 = 0
<=> a2 + b2 + c2 = 18
<=> (a + b + c)2 – 2(ab + bc + ac) = 18
<=> (a + b + c)2 = 18 + 2.(ab + bc + ac) = 18 + 2.9 = 36
<=> a + b + c = 6 hoặc a + b + c = -6.

Đ xem tiếp các bài tp khác trong tài liu vui lòng liên h trc tiếp ti Thy Thích theo s máy: 0919.281.916 (Zalo) đ đt mua tài liu và truy cp đăng ký kênh www.Youtube.com/toaniq  đ theo dõi các thông tin mi nht.Thursday, June 20, 2019

GIÁO ÁN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁC KHỐI

GIÁO ÁN SOẠN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁC KHỐI
Tài liệu em sưu tầm, anh chị em tải về tham khảo tại đâyGIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LỚP 2 TRỌN BỘ Link tải tại đây - Hoặc tại đây
TAÄP ÑOÏC: ( T 1+2)         COÙ COÂNG MAØI SAÉC, COÙ NGAØY NEÂN KIM.
I. MUÏC TIEÂU:
- §äc ®óng, râ rµng toµn bµi, bݪt nghØ h¬i sau dÊu chÊm, dÊu phÈy, gi÷a c¸c côm tõ.
- HiÓu lêi khuyªn tõ c©u chuyÖn: Lµm viÖc g× còng ph¶i kiªn tr×, nhÉn n¹i míi thµnh c«ng.( tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong SGK)
- Häc sinh kh¸, giái hiÓu ý nghÜa cña c©u tôc ng÷ Cã c«ng mµi s¾t, cã ngµy nªn kim.
II.  ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Gi¸o viªn: Tranh minh häa bµi häc trong s¸ch gi¸o khoa.
- Häc sinh: B¶ng phô.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY  - HOÏC :  ( 35 – 40 Phuùt )
TiÕt 1:

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1) Baøi môùi.
* Giíi thiÖu “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim.
a) LuyÖn ®äc ®äan 1 vµ 2:          
- §äc mÉu diÔn c¶m toµn bµi .
- §äc  giäng kÓ c¶m  ®éng  nhÑ nhµng nhÊn giäng nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn ®­îc tõng vai trong chuyÖn 
* H­íng dÉn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
 - Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
- Yªu cÇu HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .
- Mêi c¸c nhãm thi ®ua ®äc .


- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt .
-Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  c¶ bµi .
b) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 1 vµ 2
-Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 tr¶ lêi c©u hái
  - Lóc ®Çu cËu bÐ häc hµnh thÕ nµo ?


- Mêi mét em ®äc c©u hái 2 .
- CËu bÐ thÊy bµ cô ®ang lµm g× ?
- Gi¸o viªn hái thªm :
- Bµ cô mµi thãi s¾t vµo t¶ng ®¸ ®Ó lµm g× ?
-CËu bÐ cã tin lµ tõ thái s¾t lín mµi thµnh c¸i kim nhá kh«ng ?
- Nh÷ng c©u nµo cho thÊy lµ cËu bÐ kh«ng tin ?


c) LuyÖn ®äc c¸c ®o¹n 3 vµ 4.
- Yªu cÇu luyÖn ®äc tõng c©u.
- ViÕt lªn b¶ng c¸c tõ tiÕng vÇn khã h­íng dÉn häc sinh rÌn ®äc .
-Yªu cÇu nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
- KÕt hîp uèn n¾n c¸c em ®äc ®óng tõ cã vÇn khã.
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- H­íng dÉn HS hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Gäi ®äc  nèi tiÕp tõng ®o¹n  trong bµi .
- Yªu cÇu ®äc tõng ®o¹n trong nhãm .
- H­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt b¹n ®äc .

-Yªu cÇu c¸c nhãm thi ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n
- L¾ng nghe nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm ®äc tèt.

- Yªu cÇu c¶ líp ®äc ®ång thanh  ®o¹n 3 vµ 4.

d) T×m hiÓu néi dung ®o¹n 3 vµ 4.
- Mêi häc sinh ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4.
- Mêi mét em ®äc c©u hái.
- Yªu cÇu líp ®äc thÇm ®o¹n 3 vµ 4 tr¶ lêi c©u hái.

-          Bµ cô gi¶ng gi¶i nh­ thÕ nµo ?
- §Õn lóc nµy cËu bÐ cã tin lêi bµ cô kh«ng ? Chi tiÕt nµo chóng tá ®iÒu ®ã ?
- Mêi mét em ®äc c©u hái 4.
- C©u chuyÖn nµy khuyªn em ®iÒu g× ?

ñ) LuyÖn ®äc l¹i  :
- Yªu cÇu tõng em luyÖn ®äc l¹i .
- L¾ng nghe vµ chØnh söa lçi cho häc sinh .
2) Cñng cè  dÆn dß  : 
 - Qua c©u chuyÖn em thÝch nhÊt nh©n vËt nµo  ?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ .
- DÆn vÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi míi .


-Vµi em nh¾c l¹i tªn bµi häc


-Líp l¾ng nghe ®äc mÉu .
- Chó ý ®äc ®óng c¸c ®o¹n trong bµi nh­ gi¸o viªn l­u ý .

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .
-RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : quyÓn , nguÖch ngo¹c ,..
- HS lÇn l­ît nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe gi¸o viªn ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- 3 em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh c¶ bµi  .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 1,2 tr¶ lêi c©u hái
- Mçi khi cÇm s¸ch cËu chØ ®äc ®­îc vµi dßng lµ ch¸n vµ bá ®i ch¬i , viÕt chØ n¾n nãn vµi ch÷ ®Çu råi sau ®ã viÕt ngungo¹c cho xong chuyÖn .
- Bµ cô ®ang cÇm mét thãi s¾t m¶i mª mµi vµo mét t¶ng ®¸  .
- §Ó lµm thµnh mét c¸i kim kh©u .
- CËu bÐ ®· kh«ng tin ®iÒu ®ã .

- CËu ng¹c nhiªn hái : Thái s¾t to nh­ thÕ lµm thÕ nµo mµ mµi thµnh c¸i kim ®­îc ?

- LÇn l­ît tõng em nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n 3 vµ 4 .
- RÌn ®äc c¸c tõ nh­ : hiÓu , quay ,..
- LÇn l­ît HS nèi tiÕp ®äc tõng c©u trong ®o¹n .

- Tõng em ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp .
- L¾ng nghe ®Ó hiÓu nghÜa c¸c tõ míi trong bµi .
- Ba em ®äc tõng ®o¹n trong bµi .
- §äc tõng ®o¹n trong nhãm .C¸c em kh¸c l¾ng nghe vµ nhËn xÐt b¹n ®äc .
- C¸c nhãm thi ®ua ®äc bµi ( ®äc ®ång thanh vµ c¸ nh©n ®äc .
- C¶ líp theo dâi b×nh chän nhãm th¾ng cuéc .
- Líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 3 vµ 4 trong bµi.

- Hai em ®äc thµnh tiÕng ®o¹n 3 vµ 4
- Mét em ®äc c©u hái t×m hiÓu ®o¹n 3 .
- Líp ®äc thÇm  ®o¹n 3, ®o¹n 4  tr¶ lêi c©u hái.
- Mçi ngµy mµi mét chót cã ngµy sÏ thµnh c¸i kim còng nh­ chÊu ®i häc
- CËu bÐ ®· tin ®iÒu ®ã , cËu hiÓu ra vµ ch¹y vÒ nhµ häc bµi .
- Trao ®æi theo nhãm vµ nªu :
- C©u chuyÖn khuyªn chóng ta cã tÝnh kiªn tr× , nhÉn n¹i , th× sÏ thµnh c«ng
- Chän ®Ó ®äc mét ®o¹n yªu thÝch .
- ThÝch bµ cô v× bµ ®· d¹y cho cËu bÐ .
-ThÝch cËu bÐ v× cËu hiÓu ra ®iÒu hay vµ biÕt lµm theo .
……………………………………………………………………………………………………………………………