Friday 5 April 2019

Tuyển tập Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo thông tư 22 (Có đáp án)
COMBO BỘ TÀI LIỆU ÔN THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2
(bản word)

BAO GỒM:
+) Tuyển tập 20 đề thi học kì 2 Toán 2 theo thông tư 22 (có đáp án)
+) Ôn luyện Toán lớp 2 theo các dạng Toán có đáp án
+) Tổng hợp các bài toán lớp 2 được phân theo bài học
+) Tổng hợp 223 bài toán ôn tập Toán lớp 2
+) Tặng kèm 10 đề thi học kì 2 Tiếng Việt 4 cuối năm

                   Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu:
·        Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
·        Facebook: @hoctoancotrang - @nguyentrangmath
·        Email: nguyentrangmath@gmail.com

·        Website: www.nguyentrangmath.com

Ma trận đề kiểm tra định kì học kì II
                                 Môn : Toán – Lớp  2

Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Số và phép tính  cộng, trừ  trong phạm vi 1000.
Số câu
3


2
14
2
Số điểm
1,5


3,0
1,02,5
3,0
Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.
Số câu


1

1

Số điểm


0,5

0,5

Yếu tố hình học: hình tứ giác.
Số câu
11

Số điểm
1,01,0

Giải bài toán đơn về nhiều hơn, ít hơn.
Số câu

1

1

2
Số điểm

2,0

1,0

3,0
Tổng
Số câu
3

1
2
2
1

1
6
4
Số điểm
1,5

0,5
3,0
2,0
2,0

1,0
4,0
6,0

TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Cộng
Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét
Số câu
3
3
1

7
Câu số
1,2,5
3,7, 6,8Yếu tố hình học: hình tứ giác.
Số câu

1


1
Câu số

3Giải bài toán đơn về nhiều hơn, ít hơn
Số câu


1
1
2
Câu số


9
10
10
Tổng

3
4
2
1
10
ĐỀ LUYỆN SỐ 2
I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:
Câu 1. Kết quả của phép tính: 4 x 8 =…………
A. 26           B. 12                   C. 28               D. 32    
Câu 2. Kết quả của phép tính:  0 x 4 =  ………
A. 5               B. 1                  C. 0                   D. 50
Câu 3.  Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 350 cm, BC = 200 cm,
AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:
            A. 900 cm             B. 950cm              C. 700cm             D. 800cm
Câu 4. Kết quả của phép tính:  105 + 4 x 5 =
           A. 160                 B. 125             C. 110                        D. 145 
Câu 5. Số 205 đọc là:
             A. Hai không năm                           B. Hai mươi lăm        
             C. Hai trăm linh lăm                     D. Hai trăm linh năm
Câu 6: Số? 1m = .......cm
 A. 10             B. 20        C. 100               D. 1000
II. Tự luận: (6 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính: 
           a) 28 + 44             b)  535 + 352              c)  475 - 23            d)  614 – 504  

Câu 8. Tìm x:
          a)  5  x  x = 25                                                           b)   x : 3 = 4 

Câu 9. Cuộn dây điện xanh  dài 351m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 120m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét? 


Câu 10: Nam  có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị và Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Đáp án và thang điểm vui lòng xem trong video.

No comments: