Monday 19 October 2020

Đề ôn thi Olympic Toán quốc tế HKIMO và TIMO khối 4, 5 (Có đáp án)Tuyển tâp 10 đề ôn thi Toán quốc tế HKIMO và TIMO khối 4, 5 (Mỗi đề có 25 câu và hướng dẫn giải) VÀ TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 4, 5
Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:
 Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Fb:
http://www.fb.com/hoctoancotrang
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
Câu 1: What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?
Số nào thay thế dấu ? trong câu dưới đây?
2, 6, 12, 20, 30, ? , 56, 72, …
Answer: …………
Câu 2: The sum of father’s and mother’s ages is 84. If the age of father 5 years ago is the same as the age of mother 3 years later, how old is father now?
Tổng số tuổi của bố và mẹ là 84 tuổi. Nếu tuổi bố 5 năm trước bằng tuổi mẹ của 3 năm sau, thì tuổi bố hiện nay là bao nhiêu?
Answer: …………
Câu 3: A stationery store had a batch of ball pens. One half and 7 more pens were sold on the first day. One half of the remaining part but 4 fewer pens were sold on the second day. Finally 18 ball pens are left. How many ball pen(s) did the stationery store have originally?
Một cửa hàng văn phòng phẩm có một lô bút bi. Ngày đầu tiên bán được hơn một nửa số bút là 7 cái. Ngày thứ hai bán được ít hơn một nửa số bút còn lại là 4 cái. Cuối cùng còn lại 18 cây bút bi. Hỏi cửa hàng văn phòng phẩm ban đầu có bao nhiêu bút bi?
Answer: …………

No comments: