Thursday 22 October 2020

Toán lớp 4 nâng cao - Chuyên đề Trung Bình Cộng (P1) | Học toán Cô Trang

Toán lớp 4 nâng cao - Chuyên đề Trung Bình Cộng (P1). Trích trong bộ tài liệu: Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán 4 từ cơ bản đến nâng cao. Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu: - Tel - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang). - Email: HoctoanIQ@gmail.com - Website: http://www.toaniq.com - Facebook: https://www.facebook.com/nguyentrangmath

No comments: