Monday 19 October 2020

Tuyển tâp 11 đề ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO khối 3 (Có đáp án)

Tuyển tâp 11 đề ôn thi Olympic Toán quốc tế TIMO khối 3 (Mỗi đề có 25 câu và hướng dẫn giải) VÀ TUYỂN TẬP 14 CHUYÊN ĐỀ TRỌNG ĐIỂM ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 2, 3. Liên hệ tư vấn và tham khảo tài liệu:  Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Fb: http://www.fb.com/hoctoancotrang  Email: nguyentrangmath@gmail.com

ĐỀ SỐ 11

Logical Thinking

Question 1: John, Amy and Peter are good friends. One of them is a merchant. One of them is a student. One of them is a soldier. In addition, they know the following situations: Peter’s age is larger than soldier’s. Student’s age is smaller than Amy’s. John’s age is different from that of student’s. Who is the student?

John, Amy và Peter là những người bạn tốt. Một trong số họ là một thương gia. Một trong số họ là một sinh viên. Một trong số họ là một người lính. Ngoài ra, họ còn biết các tình huống sau: Tuổi Peter lớn hơn của người lính. Tuổi sinh viên nhỏ hơn Amy. Tuổi John khác với tuổi của sinh viên. Hỏi ai là sinh viên?

Hướng dẫn

Tuổi của sinh viên nhỏ hơn tuổi của Amy nên Amy không phải sinh viên.

Tuổi của John khác với tuổi của sinh viên nên John cũng không phải sinh viên.

Amy và John không phải sinh viên nên Peter là sinh viên.

Đáp số: Peter

Để xem tiếp và tư vấn tài liệu tham khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: