Sunday 1 August 2021

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO THEO CHUYÊN ĐỀ, ÔN THI VIOLYMPIC, ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ

 Chuẩn bị chào mừng năm học mới 2021 – 2022, nguyentrangmath xin giới thiệu đến các quý phụ huynh bộ tài liệu BỒI DƯỠNG TOÁN TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO, ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT, TOÁN TIẾNG ANH, ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT, ÔN THI CÁC KÌ THI TOÁN QUỐC TẾ (AMC, KANGAROO, SASMO, TIMO, HKIMO,……, TOÁN TƯ DUY (TITAN, VMTC)

Dưới đây là DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU (TỪ LỚP MẦM - LỚP 9) 


(Anh chị em quan tâm ib em để được tư vấn 0948.228.325 (cô Trang))

Lớp mầm: 10 chủ đề phát triển tư duy Toán lớp mầm (tặng file tập tô, tập đọc, tập viết)

Lớp 1:

1. Tuyển tập 7 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 35TUẦN phát triển tư duy

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 37 đề thi hsg Toán 1

6. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1

7. Ôn luyện Kangaroo khối 1+2 qua 10 chuyên đề và 25 đề thi.

8. Bộ ôn Timo khối 1.

9. Bộ đề ôn hk 1+2 theo thông tư 27 (sách cánh diều)

Lớp 2:

1. Tuyển tập 11 chuyên đềtừ cơ bản đến nâng cao

2. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

4. 35 tuần luyện từ và câu

5. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2

6. Ôn luyện Kangaroo khối 1+2 qua 10 chuyên đề và 25 đề thi.

7. Bộ ôn luyện Toán quốctế theo 14 chủ đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

8. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

9. Bộ hướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

10. Bộ vở bài tập bổ trợ, bài tập cuối tuần Sách cánh diều

Lớp 3:

1. Tuyển tập 18 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 35TUẦN phát triển tư duy

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 45 đề thi hsg môn toán 3

6. 35tuần luyện từ và câu

7. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3

8. Bộ ôn luyện Toán quốctế theo 14 chủ đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

9. Bộ hdg đề ôn HKIMO, TIMO

10. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm.

11. Bộ hướng dẫn giải đề AMC khối 3,4 các năm.

12. Bộ hướng dẫn giải đề Kangaroo khối 3,4 các năm.

13. Bộ 260 câu ôn MYTS (VMTC)

Lớp 4:

1. Tuyển tập 24 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 240 câu ôn thi MYTS lớp 4

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 20-21

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 20-21

5. Bộ62 đề thi hsg môn toán 4

6. Bài tập cuối tuần lớp 4 dành cho hsg khá giỏi

7. Bộ ôn luyện Toán quốc tế theo chuyên đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

8. Ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4

9. Bài tập luyện từ và câu lớp 4

10. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

11. Bộhướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

 

Lớp 5:

1. Tuyển tập 7 chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao

2. 240 câu ôn thi MYTS lớp 5

3. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Việt năm 2020 - 2021

4. Bộ ngân hàng đề thi violympic Toán tiếng Anh năm 2020 - 2021

5. Bộ 106 đề thi vào trường chuyên lớp 6 các năm.

6. Bộ ôn luyện Toán quốc tế theo chuyên đề (Sasmo, Kang, Imas, ....)

7. Tuyển tập hơn 900 bài toán qua 21 chủ đề bồi dưỡng hsg

8. ÔnTrạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 (Cập nhật mới nhất)

9. Bài tập luyện từ và câu, chính tả lớp 5

10. 70 đề thi HSG Tiếng Việt 5

11. 60 đề thi vào trường chuyên môn Tiếng Việt.

12. Bộ hướng dẫn giải đề Titan các năm

13. Bộ hướng dẫn giải đề ôn TIMO, HKIMO.

 

Lớp 6:

1. Ôn luyện toán 6 cơ bản và làm quen một số dạng nâng cao (3 bộ sách mới)

- Sách chân trời sáng tạo

- Sách Cánh diều

- Sách kết nối tri thức với cuộc sống

2. Bộ bồi dưỡng HSG Toánlớp 6 theo 22 chuyên đề (sách mới)

3. 150 đề thi HSG toán 6

4. 250 câu ôn luyện MYTS6

5. 90 đề thi HSG Ngữ Văn 6

6. 120 đề thi HSG Tiếng Anh 6

Lớp 7:

1. Ôn luyện toán 6 cơ bản và làm quen một số dạng nâng cao và bồi dưỡng HSG Toán 7 theo 16 chuyên đề

2. 100 đề thi HSG toán 7

3. 267 câu ôn luyện MYTS6

4. 100 đề thi HSG TIếngAnh 7

Lớp 8:

1. Ôn luyện toán 8 cơ bảnvà bộ bồi dưỡng HSG Toán 8 qua 15 chuyên đề

2. 53 đề thi HSG toán 8

3. 100 đề thi HSG TiếngAnh 8

4. 260 câu ôn MYTS Toán 8

Lớp 9:

1. Ôn thi vào lớp 10 trường công qua 17 chuyên đề (Tặng kèm đề ôn thi)

2. 19 chuyên đề bồi dưỡngHSG toán 9 và ôn thi vào chuyên 10

(Tặng kèm đề thi vào trường chuyên)

3. Bộ 100 đề thi HSG Toán 9

4. 200 đề ôn thi HSG tiếng anh

 

 

No comments: