Thứ Năm, 7 tháng 10, 2021

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở 05/10/2021)


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com BÀI 1: Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần Bài thi số 2 – Đừng để điểm rơi BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Không có nhận xét nào: