Thursday 14 October 2021

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (có đáp án)


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 2 năm 2021 - 2022 (ngày mở vòng 05/10/2021) Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp Toán lớp 1 vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2021 - 2022 BAO GỒM CÓ 3 BÀI THI: BÀI THI SỐ 1 – Sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần BÀI THI SỐ 2 - 12 con giáp BÀI THI SỐ 3 – Điền ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 1 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 12/ 10/ 2021)

No comments: