Tuesday 30 November 2021

Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 Vòng chung kết quốc tế năm 2019


Hướng dẫn Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 Vòng chung kết quốc tế năm 2019.Tài liệu tuyển tập 5 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 5 (có hướng dẫn giải). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư học tập và tài liệu ôn thi Toán TIMO lớp 5 vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:  Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật  Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức  Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới  Chuyên đề 4: Hình học  Chuyên đề 5: Tổ hợp Hướng dẫn giải Đề thi Olympic Toán học quốc tế TIMO lớp 5 (Thailand International Mathematical Olympiad 2020, 2021, 2022).

No comments: