Monday 10 January 2022

Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án)


Đề ôn thi Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 (Có đáp án). Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập Trạng Nguyên Tiếng Việt 2 và giải đáp vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: nguyentrangmath@gmail.com Bài 1: Điền từ Câu hỏi 1: Chữ cái phù hợp để điền vào các từ sau là chữ .....tr....... : ….ắng tinh, …ong xanh, cây …e,. Câu hỏi 2: Điền vào chỗ trống: Nghĩa mẹ như nước ....trong...... nguồn chảy ra. Câu hỏi 3: Chữ cái phù hợp để điền vào chỗ còn thiếu các từ sau là chữ ......s......: cây …ung, …áo trúc, …ân trường, …ạch ..ẽ. Câu hỏi 4: Điền vào chỗ trống: Công ....cha...... như núi thái sơn. Câu hỏi 5: Điền vào chỗ trống: V....oi...... chín ngà gà chín cựa. Câu hỏi 6: Điền vào chỗ trống: Ông là buổi trời ......ch....iều. Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống: “Ông vật thi với cháu. K....eo....... nào ông cũng thua.” Câu hỏi 8: Điền vào chỗ trống: Cháu là ngày ......r....ạng sáng. Câu hỏi 9: Điền vào chỗ trống: Ăn vóc học .....hay......... Câu hỏi 10: Điền vào chỗ trống: Lên .....non...... mới biết non cao. … Bài 2: Chuột vàng tài ba. Hãy kéo ô trống vào giỏ chủ đề sao cho các nội dung tương đồng hoặc bằng nhau. … Để xem tiếp các câu hỏi khác và nhận tài liệu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Quận/ Huyện Vòng 17 năm 2021-2022 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

No comments: