Tuesday 17 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 9 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1 – CỘNG TRỪ, SO SÁNH TRONG PHẠM VI 100.  CHỦ ĐỀ 2 – SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU.  CHỦ ĐỀ 3 – CẤU TẠO SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ.  CHỦ ĐỀ 4 – CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP TÍNH  CHỦ ĐỀ 5 – DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC.  CHỦ ĐỀ 6 – TÌM TỔNG MỚI, HIỆU MỚI  CHỦ ĐỀ 7 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN - DẠNG TOÁN CHUYỂN TỪ “A” SANG “B” - DẠNG TOÁN ÍT HƠN, NHIỀU HƠN - DẠNG TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH, TÌM TỔNG, HIỆU.  CHỦ ĐỀ 8 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG  CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC

No comments: