Monday 16 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 10 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ, CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.  CHỦ ĐỀ 2: MỘT PHẦN MẤY. SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ.  GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN.  CHỦ ĐỀ 3: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC THỨC SỐ  CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CHIA CÓ DƯ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.  CHỦ ĐỀ 5: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI  CHỦ ĐỀ 6: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO SỐ  DÃY SỐ THEO QUY LUẬT  CHỦ ĐỀ 7: TÌM THƯƠNG MỚI, TÍCH MỚI  CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ, SO SÁNH TRONG PHẠM VI 10000  CHỦ ĐỀ 9: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC  CHỦ ĐỀ 10: LÀM QUEN VỚI SỐ LA MÃ

No comments: