Monday 16 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH. CHỦ ĐỀ 2 – TRUNG BÌNH CỘNG CHỦ ĐỀ 3 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X CHỦ ĐỀ 5 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ, DÃY CHỮ THEO QUY LUẬT. CHỦ ĐỀ 6 – Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHỦ ĐỀ 7 – PHÉP CHIA CÓ DƯ CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC CHỦ ĐỀ 9 – DẠNG VIẾT NHẦM KHI TÍNH CHỦ ĐỀ 10 – TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT, TÌM TÍCH, TỔNG, HIỆU, THƯƠNG MỚI CHỦ ĐỀ 11 – DẤU HIỆU CHIA HẾT CHỦ ĐỀ 12 – ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN

No comments: