Monday 16 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Tuyển tập 14 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) • Email: HoctoancoTrang@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP 14 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải) DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ  CHỦ ĐỀ 1: CÁC BÀI SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN  CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN, PHÂN SỐ  CHỦ ĐỀ 3: TÌM X  CHỦ ĐỀ 4: TRUNG BÌNH CỘNG  CHỦ ĐỀ 5: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ  CHỦ ĐỀ 6: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU  CHỦ ĐỀ 7: HÌNH HỌC  CHỦ ĐỀ 8: RÚT VỀ ĐƠN VỊ  CHỦ ĐỀ 9: PHÉP CHIA CÓ DƯ  CHỦ ĐỀ 10: TỈ SỐ PHẦN TRĂM  CHỦ ĐỀ 11: ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN  CHỦ ĐỀ 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT  CHỦ ĐỀ 13: DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, CẤU TẠO SỐ.  CHỦ ĐỀ 14: MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC

No comments: