Tuesday 17 January 2023

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023


Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 - 2023 (Có hướng dẫn giải) *** Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ: • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang) - 0919.281.916 (Thầy Thích) • Email: HoctoanIQ@gmail.com • Website: www.ToanIQ.com TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

No comments: